september 2009


I dagens SvD presenteras en märkligt dyster och skrämmande syn på det som jag anser är ett fantastiskt projekt för Stockholms framtid. Där jag ser en unik möjlighet att läka ett av stadens största sår ser tidningen och dess arkitekturkritiker istället en Stockholmsilhuett i fara. Där jag ser möjligheten att skapa en ny stadsmässig miljö som både tillgodoser efterfrågan på bostäder och lokaler i innerstaden väljer tidningen att publicera missvisande volymskisser. Volymskisser som med tillhörande text får planerna att framstå som en skenande exploatering pådriven enbart av ekonomiska vinstintressen. Naturligtvis måste kalkylen gå ihop för dem som ska investera i projektet och då krävs också en hög bebyggelse för att täcka de höga kostnader som uppstår i och med överdäckningen. Men oaktat detta så menar jag att en högre bebyggelse också är önskvärd i det nya området!

Genom en hög exploateringsgrad kan området ge Stockholm en ny dynamisk stadsdel och samtidigt möjliggöra anläggandet av en helt ny centralt belägen park, en park med joggingstråk, picnic- ytor och träd. Den höga bebyggelsens inramning i kontrast med parken och vattnet skulle kunna skapa en Central Parkinspirerad stadsmiljö, en ny oas mitt i City.

Det nya området är en utmärkt plats för förnyelse av stadens arkitektur och silhuett. Med start från platsen för Stockholm Waterfront och norrut över dagens spår- och vägområde till Karlberg finns nu chansen att på mestadels jungfrulig mark skapa ett stråk med vacker, spektakulär, storstadsmässig arkitektur. Skyskrapor, med extraordinär utformning, är för mig en möjlig del av denna bebyggelse. Tiden då inget hus får konkurrera höjdmässigt med stadshuset måste tillhöra historien.

 

central_park_jan_25

Annonser

Miljöpartiet har som bekant nått historiska höjder i väljaropinionen i Stockholm. Jag är själv något förvånad över att så många stockholmare väljer att stödja ett parti som företräds av utvecklingsfientliga personer som oftast värnar kulturmiljön och estetiken framför människan. 

Att många Stockholmare bryr sig om miljön är sannolikt den enda tydliga orsaken till att rekordsiffror uppnåtts för partiet. För så långt stämmer det, Miljöpartiet prioriterar miljöfrågan och sätter den alltid i första rummet. Men när det gäller frågor som rör individen, tillväxt och frihet tror jag att Yvonne Ruwaida och co dansar rejält i otakt med sina väljare. Vill miljöpartiets alla väljare verkligen förändra sina liv radikalt, sälja bilen och sluta dricka vatten på flaska? Nej, troligtvis inte. Nu börjar detta förhållande också att uppdagas, inte minst, genom den opinionsmätning som gjorts ang. miljöpartiet och deras väljares stöd för Förbifart Stockholm. Per Ankersjö och Gustav Andersson förklarar sambandet vidare här.

 

genombla%CC%8Ast

I fredags presenterade regeringens spårbilsutredare, Kjell Dahlström, de fyra områden som enligt honom är mest lämpade att utgöra pionjäranläggningar för spårbilar i Sverige. I Stockholmscentern är vi särskilt glada att han rekommenderar det förslag som vi presenterade för en tid sedan; att sammanlänka Universitetsområdet i Stockholm med spårbilar. Univeritetsområdet är idag ett område präglat av barriärer och dåliga kommunikationer. Spårbilar skulle förenkla livet för många studenter och anställda och dessutom bidra till en mer sammanhållen campuskänsla.

En intressant aspekt i faktumet att Dahlström förordar detta förslag är att hans ”eget” parti, Miljöpartiet (fd. partisekreterare och riksdagsledamot), motarbetar utvecklandet av spårbilar. Deras talesperson i trafikfrågor och ledamot i riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith, betvivlar tydligen tekniken och motarbetar den aktivt genom att driva debatt i frågan. Dessutom har sannolikt de kulturhistoriskt fundamentalistiska Stockholmsföreträdarna i partiet en del att säga om spårbilarnas inverkan på kulturmiljön. Men som sagt, i Stockholmscentern är vi glada över valet av placering och ska fortsätta att arbeta för att det också ska kunna bli verklighet.

3060

 

Bifogar en länk där jag och Per Ankersjö testar tekniken:

Idag har jag gjort som bland annat Maud Olofsson och Andreas Carlgren. Vi har skrivit på 2grader-uppropet för att öka trycket inför klimatmötet i Köpenhamn. Det gjorde vi på Stureplan denna kalla septembermorgon. Passade även på att dela ut lite äpplen till förbipasserande stockholmare.

lukaskampanj

Igår kväll hade Centerpartiet i Stockholm kick-off för nomineringsarbetet till valet 2010. Nu ska alla de personer som ska vinna valet åt Centerpartiet, placeras i ordning på valsedlar till kommun, landsting och riksdag. Processen avslutas den 30 januari då den stora nomineringsstämman äger rum. Gårdagskvällens event var folkligt, festligt och fullsatt. Som vanligt var Centerpartiets högkvarter tropiskt varmt och känslan som jag tog med mig därifrån är tydlig; Stockholmscentern har något stort på gång!

En ytterst kompetent nomineringskommitté valdes enhälligt och redan har flera kandidater börjat avisera sina kandidaturer. Valet till Riksdagen ser ut att bli ett riktigt getingbo, där ett flertal centerprofiler deklarerat att de tänker driva riksdagskampanj. Miljöminister Andreas Carlgren, Elisabeth Thand Ringqvist, Fredrick Federley, Abir Alsahlani och Oscar Fredriksson, är några av de namn som är fast beslutna om att knipa en plats av de 349.

riksdagen

Min kollega Per Ankersjö skriver idag på SvD Brännpunkt om högintressanta siffror angående stockholmarnas stöd för Förbifarten. Slutsatsen är att stockholmarna gillar Förbifarten, även miljöpartisterna…

väg

Under ett år på 90-talet, när värnplikten fortfarande gjorde skäl för namnet, var jag en av ”flottans glada gossar”. Som kryptör var jag stationerad på mycket hemlig plats med mycket hemlig utrusning. Något som alltid kittlade intresset hos oss värnpliktiga var hemlighetens moderskepp, signalspaningsfartyget HMS Orion. Hon var lite som Jack Sparrows ”Black Pearl”, mytomspunnen och alla undrade vad som pågick där innanför den skumma designen.  Ingen visste, ingen fick veta… Nu läser jag i dagens Svd att Försvarsmakten ska bygga ett nytt fartyg som ska ersätta Orion. Jag som tyckte att radiosignalspaning kändes väldigt mycket 90-tal. Vad ska de göra där inne…?

What’s he building in there?

orion1

Nästa sida »