I fredags presenterade regeringens spårbilsutredare, Kjell Dahlström, de fyra områden som enligt honom är mest lämpade att utgöra pionjäranläggningar för spårbilar i Sverige. I Stockholmscentern är vi särskilt glada att han rekommenderar det förslag som vi presenterade för en tid sedan; att sammanlänka Universitetsområdet i Stockholm med spårbilar. Univeritetsområdet är idag ett område präglat av barriärer och dåliga kommunikationer. Spårbilar skulle förenkla livet för många studenter och anställda och dessutom bidra till en mer sammanhållen campuskänsla.

En intressant aspekt i faktumet att Dahlström förordar detta förslag är att hans ”eget” parti, Miljöpartiet (fd. partisekreterare och riksdagsledamot), motarbetar utvecklandet av spårbilar. Deras talesperson i trafikfrågor och ledamot i riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith, betvivlar tydligen tekniken och motarbetar den aktivt genom att driva debatt i frågan. Dessutom har sannolikt de kulturhistoriskt fundamentalistiska Stockholmsföreträdarna i partiet en del att säga om spårbilarnas inverkan på kulturmiljön. Men som sagt, i Stockholmscentern är vi glada över valet av placering och ska fortsätta att arbeta för att det också ska kunna bli verklighet.

3060

 

Bifogar en länk där jag och Per Ankersjö testar tekniken:

Annonser