I dagens SvD presenteras en märkligt dyster och skrämmande syn på det som jag anser är ett fantastiskt projekt för Stockholms framtid. Där jag ser en unik möjlighet att läka ett av stadens största sår ser tidningen och dess arkitekturkritiker istället en Stockholmsilhuett i fara. Där jag ser möjligheten att skapa en ny stadsmässig miljö som både tillgodoser efterfrågan på bostäder och lokaler i innerstaden väljer tidningen att publicera missvisande volymskisser. Volymskisser som med tillhörande text får planerna att framstå som en skenande exploatering pådriven enbart av ekonomiska vinstintressen. Naturligtvis måste kalkylen gå ihop för dem som ska investera i projektet och då krävs också en hög bebyggelse för att täcka de höga kostnader som uppstår i och med överdäckningen. Men oaktat detta så menar jag att en högre bebyggelse också är önskvärd i det nya området!

Genom en hög exploateringsgrad kan området ge Stockholm en ny dynamisk stadsdel och samtidigt möjliggöra anläggandet av en helt ny centralt belägen park, en park med joggingstråk, picnic- ytor och träd. Den höga bebyggelsens inramning i kontrast med parken och vattnet skulle kunna skapa en Central Parkinspirerad stadsmiljö, en ny oas mitt i City.

Det nya området är en utmärkt plats för förnyelse av stadens arkitektur och silhuett. Med start från platsen för Stockholm Waterfront och norrut över dagens spår- och vägområde till Karlberg finns nu chansen att på mestadels jungfrulig mark skapa ett stråk med vacker, spektakulär, storstadsmässig arkitektur. Skyskrapor, med extraordinär utformning, är för mig en möjlig del av denna bebyggelse. Tiden då inget hus får konkurrera höjdmässigt med stadshuset måste tillhöra historien.

 

central_park_jan_25

Annonser