oktober 2009


För en tid sedan så var stadsbyggnadskontoret tvunget att utfärda ett användningsförbud för två  hyresfastigheter i Rågsved.  Brandsäkerheten var enligt expertisen undermålig och byggherren Lelånghus har trots sjusiffriga vitesbelopp inte gjort det som krävs för att hindra husen från att vara dödsfällor. Ett användningsförbud riktat mot fastighetsägaren innebär naturligtvis stora konsekvenser, särskilt för alla de människor som bor i husen. Och att hitta alternativa bostäder snabbt i dagens Stockholm är för de allra flesta en omöjlighet. Därför har många hyresgäster tvingats bo kvar i en livsfarlig fastighet som fastighetsägaren dessutom är förbjuden att nyttja för bostäder.

Det är därför oerhört glädjande att Fastighetsägarna Stockholm och deras medlemmar idag visar på handlingskraft och socialt ansvarstagande. De har ansträngt sig för att hitta  alternativa boenden för de drabbade. Det är ett berömvärt initiativ och jag hoppas verkligen att de kan erbjuda alternativa lägenheter till alla som drabbats. Informationsmöte angående detta ska hållas på plats i Rågsved ikväll.

burning_house_758x600

Annonser

60 öre i skattehöjning har vänsteroppositionen enats om i Stockholms stadshus. Det ger ca en miljard mer i politikernas händer och en miljard mindre för stockholmarna att bestämma själva om.  Det är också ganska symptomatiskt att vänstergänget är överens om en skattehöjning och inte så mycket annat. Egentligen skulle de nog vilja höja skatten mycket mer, men gör bedömningen att en glaspantflaska per hundring är det stockholmarna kan svälja. Det var ju trots allt den nivå de låg på när de förlorade valet. Så slutsatsen verkar glasklar, om vi enas om den skattesats vi hade när vi förlorade valet så går det nog bra.

För så mycket mer än skattesatsen tycks de inte vara eniga om. Tre olika budgetförslag visar på tre skilda inriktningar. Miljöpartiet gillar friskolor, stadssossarna gör det inte. Miljöpartiet gillar inte bilar eller motorvägar, men det gör deras väljare och sossarna. Vänsterpartiet gillar barn. Kanske gör vänstern ett kanonval…

sockerdricka

Läser i DN att årets vackraste, nya ljusskylt korats. Ett ganska fånigt pris kan tyckas, men av någon anledning finns det. Och det klart, morötter till de som vill göra fina skyltar kanske balanserar upp den pisksvärm som Stockholms skyltprogram utgör. I skyltprogrammet detaljreglerar staden hur skyltar får se ut på olika platser i staden.  En reglering som ofta bidrar till konserverandet av den befintliga stadsbilden. Om man som jag välkomnar ett Times square eller Piccadilly circus i Stockholm så har man en fiende i detta skyltprogram. Jag kan hålla med om att vi ska vara försiktiga med skyltutformningen i exempelvis Gamla stan, men på många andra platser skulle mer neon bidra till såväl trygghet som en mer urban stadsbild.

Piccadilly Circus