Läser i DN att årets vackraste, nya ljusskylt korats. Ett ganska fånigt pris kan tyckas, men av någon anledning finns det. Och det klart, morötter till de som vill göra fina skyltar kanske balanserar upp den pisksvärm som Stockholms skyltprogram utgör. I skyltprogrammet detaljreglerar staden hur skyltar får se ut på olika platser i staden.  En reglering som ofta bidrar till konserverandet av den befintliga stadsbilden. Om man som jag välkomnar ett Times square eller Piccadilly circus i Stockholm så har man en fiende i detta skyltprogram. Jag kan hålla med om att vi ska vara försiktiga med skyltutformningen i exempelvis Gamla stan, men på många andra platser skulle mer neon bidra till såväl trygghet som en mer urban stadsbild.

Piccadilly Circus

Annonser