För en tid sedan så var stadsbyggnadskontoret tvunget att utfärda ett användningsförbud för två  hyresfastigheter i Rågsved.  Brandsäkerheten var enligt expertisen undermålig och byggherren Lelånghus har trots sjusiffriga vitesbelopp inte gjort det som krävs för att hindra husen från att vara dödsfällor. Ett användningsförbud riktat mot fastighetsägaren innebär naturligtvis stora konsekvenser, särskilt för alla de människor som bor i husen. Och att hitta alternativa bostäder snabbt i dagens Stockholm är för de allra flesta en omöjlighet. Därför har många hyresgäster tvingats bo kvar i en livsfarlig fastighet som fastighetsägaren dessutom är förbjuden att nyttja för bostäder.

Det är därför oerhört glädjande att Fastighetsägarna Stockholm och deras medlemmar idag visar på handlingskraft och socialt ansvarstagande. De har ansträngt sig för att hitta  alternativa boenden för de drabbade. Det är ett berömvärt initiativ och jag hoppas verkligen att de kan erbjuda alternativa lägenheter till alla som drabbats. Informationsmöte angående detta ska hållas på plats i Rågsved ikväll.

burning_house_758x600

Annonser