Var tredje tisdag sitter jag på ett möte med Stockholms stads byggnadsdelegerade. Där sitter vi, ett gäng politiker, och bedömer vad som ska få byggas och förändras i Stockholm. En ständigt återkommande punkt är reklamvepor och skyltar. Vi prövar utifrån ett fastslaget skyltprogram på 29-sidor vad som passar in estetiskt, trafikmässigt och ur en herrans massa andra perspektiv. Att skyltar ska vara säkra, hållfasta och inte påverka trafiksäkerheten negativt är för mig självklarheter. Men när vi på ett i det närmaste bisarrt sätt bedömer den estetiska utformningen så tycker jag att det krävs förändring. Detta är bakgrunden till den skrivelse som jag och Per Ankersjö lagt idag i stadsbyggnadsnämnden. Det handlar om att skapa frizoner för neonet i Stockholm! Som ett tankeveckande smakprov av hur det skulle kunna se ut med ett skyltinferno i korsningen Klarabergsgatan/Drottninggatan har vi låtit Joakim Sturesson ta fram ett bildmontage.

ABC gjorde ett inslag om förslaget. Det hittar du här.

Annonser