Idag skriver jag och Per Ankersjö SvD Brännpunkt om Stockholms framtida gestaltning. Häromdagen blev vi påhoppade av ett ett antal prominenta folkpartister som inte gav mycket för vår hållning i stadsbyggnadsfrågor. Jag tycker att det är bra att det klargörs, att det finns en tydlig skiljelinje mellan Fp och C i dessa frågor. För min del handlar det naturligtvis inte om att förändra Stockholm till ett arkitekturens Hong kong. Frågan gäller om vi ska komplettera och utveckla Stockholm, tillåta oss att blanda gammalt med nytt och lågt med högre? Eller om vi likt många kulturkonservativa debattörer och en rad folkpartister ska fastslå att Stockholms silhuett är oantastlig. Vilket också innebär att vi inrättar ett skyskrapeförbud och lägger en död hand över innerstadens utveckling.

Annonser