Jag läser i DN att Birgitta Olsson skulle tacka ja om hon blir tillfrågad att träda in på den vakanta EU-ministerposten. Att uttalandet får plats i DN är väl mer anmärkningsvärt än svaret som hon avger.

Att hävda att posten ska tillfalla Olsson eller någon av hennes folkpartistiska kollegor är dock långt ifrån någon självklarhet. Per Ankersjö beskriver här varför posten lika väl kan tillfalla en centerpartist. I sådant fall borde Lena Ek vara partiets självklara val. Lena är en starkt lysande stjärna i Europaparlamentet och ett naturligt ministerämne.

Varför beslutet om den nya ministern dröjt så länge vet jag inte, men kanske håller Lena på att packa väskorna…

Annonser